Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ciciban

Zaključen: 1. 3. 2022 , odpiranje prijav: 2. 3. 2022

Datum objave: 27. 1. 2022
Elektronska predložitev ponudb do 12.00 ure: 1. 3. 2022
Elektronsko odpiranje ponudb ob 14.00 uri: 2. 3. 2022

Rok za vprašanja: 16. 2. 2022 do 9.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko: JN000523/2022-B01.

Razpisne datoteke