Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Hansa Christiana Andersena

Zaključen: 19. 10. 2021 , odpiranje prijav: 19. 10. 2021

Datum objave: 16. 9. 2021
Elektronska predložitev ponudb: 19. 10. 2021 do 11.00
Elektronsko odpiranje ponudb: 19. 10. 2021 ob 11.00 uri

Rok za vprašanja : 1. 10. 2021 do 12.00 ure.

Objava na portalu javnih naročil pod  številko objave: JN006349/2021-B01.

Razpisne datoteke