Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Jarše

Rok za prijavo: 12. 11. 2020

Datum objave: 12. 10. 2020
Rok za prijavo: 12. 11. 2020 do 10:00, preko informacijskega sistema e-JN
Odpiranje prijav: 12. 11. 2020 ob 10:01, preko informacijskega sistema e-JN

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23. 10. 2020, do 9:00.

Objava na portalu JN pod oznako naročila JN006292/2020-B01

Razpisne datoteke