Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Jelka

Zaključen: 25. 9. 2018 , odpiranje prijav: 25. 9. 2018

Datum objave: 23. 8. 2018
Rok za prijavo: 25. 9. 2018 do 12.00, e-JN
Odpiranje prijav: 25. 9. 2018 ob 12.01, e-JN

Rok za vprašanja: 10. 9. 2018 do 12.00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN005827/2018-B01.

Razpisne datoteke