Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija

Zaključen: 26. 5. 2021

Datum objave: 26. 4. 2021
Rok za prijavo: 26. 5. 2021 do 12.00 ure, preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/

Rok za vprašanja: 12.5.2021 do 10:00.

Objava na Portalu JN pod številko JN002675/2021-B01

Razpisne datoteke