Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Kolezija

Zaključen: 8. 6. 2018 , odpiranje prijav: 8. 6. 2018

Datum objave: 8. 5. 2018
Rok za prijavo: 8. 6. 2018 E-oddaja ponudbe do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 8. 6. 2018 ob 11.00 uri E-odpiranje ponudb

Številka objave na Portalu javnih naročil je JN002919/2018-B01.

Razpisne datoteke