Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina III

Zaključen: 24. 12. 2018 , odpiranje prijav: 24. 12. 2018

Datum objave: 12. 12. 2018
Rok za prijavo: 24. 12. 2018 do 10.0, portal e-JN
Odpiranje prijav: 24. 12. 2018 ob 10.10, portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 17. 12. 2018 do 10.00.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN008507/2018-W01.

Razpisne datoteke