Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ledina

Zaključen: 4. 9. 2018 , odpiranje prijav: 4. 9. 2018

Datum objave: 1. 8. 2018
Rok za prijavo: 4. 9. 2018 do 10.00 ure – portal e-JN
Odpiranje prijav: 4. 9. 2018 ob 10.10 uri, portal e-JN

Rok za vprašanja ponudnikov: 20. 8. 2018 do 10:00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN005353/2018-B01.

Razpisne datoteke