Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mladi rod

Zaključen: 11. 5. 2018 , odpiranje prijav: 14. 5. 2018

Datum objave: 28. 3. 2018
Rok za prijavo: 11. 5. 2018 do 10.00 ure
Odpiranje prijav: 14. 5. 2018 ob 10.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Rok za vprašanja ponudnikov: 19.4.2018 do 10.00 ure.

Objava: na portalu javnih naročil pod številko: JN002053/2018-B01.

Razpisne datoteke