Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Mojca

Zaključen: 3. 5. 2022 , odpiranje prijav: 3. 5. 2022

Datum objave: 31. 3. 2022
Rok za prijavo: 3. 5. 2022 do 12:00, e-JN
Odpiranje prijav: 3. 5. 2022 ob 14:00, e-JN

Rok za vprašanja: 20. 04. 2022 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN002049/2022-B01.

Razpisne datoteke