Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Otona Župančiča

Zaključen: 2. 8. 2021 , odpiranje prijav: 2. 8. 2021

Datum objave: 5. 7. 2021
Rok za prijavo: 2. 8. 2021 do 10:00, e-JN
Odpiranje prijav: 2. 8. 2021 ob 10:01, e-JN

Rok za vprašanja: 20. 7. 2021 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN04543/2021-B01

Razpisne datoteke