Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Trnovo

Zaključen: 3. 5. 2021 , odpiranje prijav: 3. 5. 2021

Datum objave: 2. 4. 2021
Rok za prijavo: 3. 5. 2021
Odpiranje prijav: 3. 5. 2021 ob 10.01 uri

Rok za vprašanja: 19. 4. 2021, do 10:00 ure

Objava na portalu JN pod oznako naročila JN002052/2021-B01.

Razpisne datoteke