Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Vrtca Črnuče

Zaključen: 8. 5. 2018 , odpiranje prijav: 8. 5. 2018

Datum objave: 28. 3. 2018
Rok za prijavo: 8. 5. 2018 do 10:00 ure, na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 8. 5. 2018 ob 13.00 uri na naslovu Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Rok za postavljanje vprašanja: 20.4.2018 do 9:00 ure.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN002039/2018-B01.

Razpisne datoteke