Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Vodmat

Zaključen: 15. 11. 2012

Datum objave: 19. 10. 2012
Rok za prijavo: 15. 11. 2012

Objava na Portalu JN: JN11310/2012.