Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe vrtca Kolezija

Zaključen: 16. 7. 2012

Datum objave: 29. 5. 2012
Rok za prijavo: 16. 7. 2012

Številka: 430-545/2012-4
Oznaka JN: 12/600024

Objava na Portalu javnih naročil: JN5712/2012.

Obrazci

Razpisne datoteke