Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za Vrtec Jarše

Zaključen: 2. 12. 2011

Datum objave: 21. 10. 2011
Rok za prijavo: 2. 12. 2011

Številka: 430-1128/2011-4

Objava na Portalu javnih naročil: JN12098/2011

Obrazci

Razpisne datoteke