Tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2012 - 2013

Zaključen: 16. 2. 2012

Datum objave: 17. 1. 2012
Rok za prijavo: 16. 2. 2012

Številka: 430-1309/2011-4
Oznaka JN: 11/610002

Kratek opis naročila ali nabave:
Ponavljajoče storitve tiska promocijskih gradiv

Objava na Portalu javnih naročil:JN609/2012

Razpisne datoteke