Tisk promocijskih gradiv Turizma Ljubljana 2014 -2015

Zaključen: 23. 12. 2013 , odpiranje prijav: 23. 12. 2013

Datum objave: 22. 11. 2013
Rok za prijavo: 23. 12. 2013 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 23. 12. 2013 ob 12:00 uri

Številka: 430-1193/2013-6; Oznaka JN: 13/600039

Objava na Portalu javnih naročil: JN14913/2013.

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: 13. 12. 2013 do 12:00 ure.