Tiskarske storitve za Javni zavod Kinodvor

Zaključen: 2. 9. 2013 , odpiranje prijav: 2. 9. 2013

Datum objave: 13. 8. 2013
Rok za prijavo: 2. 9. 2013 do 10:00 ure.
Odpiranje prijav: 2. 9. 2013 ob 13:00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba.

Številka: 430-383/2013-5; Oznaka JN: 13/600023.

Objava na Portalu javnih naročil : JN10189/2013.

ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ:   26. 8. 2013 do 12:00 ure.