Ureditev ceste za progo na odseku od ceste Gmajnice do podvoza pod železniško progo LJ – Postojna in dela ceste v Log do navezave na obstoječe asfaltno vozišče v Brezovici

Zaključen: 4. 7. 2017 , odpiranje prijav: 4. 7. 2017

Datum objave: 22. 6. 2017
Rok za prijavo: 4. 7. 2017 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 4. 7. 2017 ob 10:00 na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana

Objava na Portalu JN dne 22.6.2017 pod številko JN006158/2017-W01. 

Razpisne datoteke