Ureditev javne prometne in komunalne infrastrukture z zunanjo ureditvijo na območju OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Cesta Španskih borcev)

do 10:00: 20. 11. 2019


do 10:00: 20. 11. 2019

Rok za sprejem ponudnikovih vprašanj: 11.11.2019 do 10:00.

Objava na portalu javnih naročil pod oznako naročila: JN007696/2019-B01.