Ureditev javnih prometnih in kolesarskih površin ob Tržaški cesti

Zaključen: 21. 1. 2020

Datum objave: 31. 12. 2019
Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 21.1.2020 do 10.00 ure.: 21. 1. 2020

Objava na Portalu JN pod številko JN008980/2019-B01.

Rok za vprašanja: 13.1.2020 do 10:00.

 

Razpisne datoteke