Ureditev Poljanske ceste

Zaključen: 30. 8. 2018

Datum objave: 14. 8. 2018
Rok za prijavo: 30. 8. 2018 do 10.00, e-JN

Rok za vprašanja: 21.8.2018 do 12:00.

Objava na Portalu JN pod številko JN005650/2018-B01

Razpisne datoteke