Ureditev Ulice borcev za severno mejo in prometnih grbin na Melikovi ulici

Zaključen: 4. 9. 2018

Datum objave: 20. 8. 2018
Rok za prijavo: 4. 9. 2018 do 10:00

Vprašanja ponudnikov do 22. 8. 2018 do 10.00.

Objava na Portalu JN pod številko objave JN005713/2018-W01.

 

Razpisne datoteke