Ureditev ulice pod hribom

Zaključen: 7. 7. 2016 , odpiranje prijav: 7. 7. 2016

Datum objave: 22. 6. 2016
Rok za prijavo: 7. 7. 2016 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 7. 7. 2016 ob 10.00 uri, MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Objava na Portalu javnih naročil pod številko objave

JN002950/2016-W01.

 

Vprašanja ponudnikov: 1.7.2016 do 10.00 ure;

Razpisne datoteke