Ureditev vrtičkov – II. faza Parka Rakova jelša

Zaključen: 17. 8. 2015 , odpiranje prijav: 17. 8. 2015

Datum objave: 29. 7. 2015
Rok za prijavo: 17. 8. 2015 do 9:00 ure.
Odpiranje prijav: 17. 8. 2015 ob 10.00 uri, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, Sejna soba).

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu JN pod številko JN5131/2015.

Vprašanja ponudnikov: do 10.8.2015 do 9.00 ure;

 

 

Razpisne datoteke