Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine ljubljana

Zaključen: 28. 9. 2010 , odpiranje prijav: 28. 9. 2010

Datum objave: 22. 7. 2010
Rok za prijavo: 28. 9. 2010
Odpiranje prijav: 28. 9. 2010

Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za izbiro zasebnega partnerja za javnozasebno partnerstvo »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana«.

Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javno-zasebnega partnerstva je uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana. Pod uvedbo brezžičnega omrežja je mišljena postavitev brezžičnih dostopnih točk, aktivne komunikacijske opreme, medsebojnih optičnih povezav in postavitev aplikacijske opreme, namenjene delovanju omrežja. Predmet javno-zasebnega partnerstva je tudi dograditev in posodobitev optičnega omrežja javnega partnerja.
 

Objava na portalu javnih naročil N6640/2010 .

Razpisne datoteke