Varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 3. 3. 2014

Datum objave: 17. 2. 2014
Rok za prijavo: 3. 3. 2014 do 09:00 ure, na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, vložišče, II. nad..

Številka: 430-1456/2013- 5; Oznaka JN: 13/210112

Vabimo vas, da nam predložite informativno ponudbo za varovanje za potrebe Mestne občine Ljubljana. Postopek izbire izvajalca bomo izvedli skladno s pravili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5) za storitve iz seznama storitev B.

Razpisne datoteke