Vzdrževanje gozdnih cest v MOL za leto 2011- materiali in strojna oprema

Zaključen: 10. 5. 2011

Datum objave: 22. 4. 2011
Rok za prijavo: 10. 5. 2011

Vabimo vas, da na podlagi poziva oddate svojo ponudbo za vzdrževanje gozdnih cest v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 – materiali in strojna dela

PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN OPIS RAZPISANE NALOGE

Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Mestni občini Ljubljana v letu 2011 – materiali in strojna dela.

Obseg del oz. predmet ponudbe je razviden iz priloženega programa Zavoda za gozdove Slovenije: Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2011 – materiali in strojna dela, št. programa 061/11CE z dne 18.03 2011.
 

Razpisne datoteke