Vzdrževanje gozdnih cest v MOL za leto 2012 – materiali in strojna dela

Zaključen: 19. 4. 2012

Datum objave: 12. 4. 2012
Rok za prijavo: 19. 4. 2012

Oznaka: JN 7560-12-210017 Številka: 430-148/2012-2

Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Mestni občini Ljubljana v letu 2012 – materiali in strojna dela.
Obseg del oz. predmet ponudbe je razviden iz priloženega programa Zavoda za gozdove Slovenije: Program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2012 – materiali in strojna dela, št. programa 061/12 CE z dne 10. 2. 2012.

Razpisne datoteke