Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za nabavo osebne zaščitne opreme

Zaključen: 24. 9. 2020

Datum objave: 25. 8. 2020
Minimalni rok za elektronsko predložitev prvih prijav do 12. ure: 24. 9. 2020
Končen rok za prejem prijav do 12 ure: 25. 8. 2022

Rok za vprašanja: 10. 9. 2020 do 12:00.

Objava na portalu javnih naročil pod številko JN005304/2020-B01.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si/