Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL), pravne osebe katerih ustanoviteljica je MOL in druge pravne osebe v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju, za obdobje štirih let.

Zaključen: 9. 9. 2022

Datum objave: 9. 8. 2022
Rok za prijavo: 9. 9. 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2022, do 12:00 ure.

Objava in razpisna dokumentacija dostopni na portalu eJN pod oznako: JN005474/2022-B01.