Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za MOL, pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let

Zaključen: 27. 8. 2018

Datum objave: 30. 7. 2018
Rok za prijavo: 27. 8. 2018 do 9:00, e-JN

Vprašanja ponudnikov do 13. 8. 2018 do 9.00 ure.

Objava na Portalu JN pod številko objave: JN005272/2018-B01.  

Razpisne datoteke