Središča četrtnih skupnosti

Aktivnosti za izgradnjo središč četrtnih skupnosti

V letu 2008 smo začeli z izvedbo aktivnosti za izgradnjo središč četrtnih skupnosti, kot jih predvideva občinski prostorski načrt.

Središča četrtnih skupnosti z javnimi in zasebnimi storitvami zadovoljujejo potrebe in interese tamkajšnjih prebivalcev ter pripomorejo k upravni in organizacijski decentralizaciji občine. 

Veseli novih pridobitev

Izgradnja Centra Zalog

V javno-zasebnem partnerstvu smo leta 2016 zgradili »Center Zalog«, kjer prvo nadstropje novozgrajenega objekta namenjamo mnogim javnim programom – svoj prostor so pridobili:

  • ČS Polje,
  • mestna knjižnica,
  • glasbena šola,
  • dnevni center za starejše. 

Poleg tega je v sodobnem centru dvorana za prireditve in ogled filmov, trgovina v pritličju in urejena parkirišča ob stavbi. 

Center Zalog vgrunfeldcetrtnoskupniska sredisca
Center Zalog obiščite na Zaloški ulici 267 v Ljubljani. Foto: Vojko Grünfeld

180314 Zalog Dvorana foto2.Domen.Pal 008
Dvorana za prireditve in ogled filmov (v njej gostuje tudi naš javni zavod Kinodvor). Foto: Domen Pal

Delamo naprej - nova središča četrtnih skupnosti 

Izvajamo aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, Centra Golovec, Centra Vič, Centra Fužine in Centra Barje.