ponedeljek, 30. 4. 2018

Odobrena finančna sredstva za projekt ureditve Galerije Cukrarna

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za Projekt ureditve Galerije Cukrarna v Ljubljani.

Projekt je del Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014–2020, sredstva zanj pa se zagotavljajo iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

Izboljšali bomo urbano okolje

V okviru projekta ureditve galerije Cukrarna bomo izvedli rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero bomo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Poleg tega bomo v prostoru odpravili fizično oviro, ki ovira mobilnost v tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali bomo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj bo po izvedenem projektu območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

V Mestni občini Ljubljana želimo zato v nekdanji rafineriji sladkorja urediti sodobni galerijski prostor. Za naložbo v vrednosti dobrih 23 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 11 milijonov evrov, pripadajoči nacionalni javni prispevek državnega proračuna pa znaša nekaj nad 2,5 milijona evrov.

 

Skica predlagane ureditve Cukrarne. Vir: Scapelab, Marko Studen

Velik razstavni prostor

Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

Pri načrtovanju vsebin galerijskega prostora smo zasledovali sledeče cilje:

  • izboljšati razstavno ponudbo v MOL in povečati število zahtevnejših razstavnih projektov, ki bodo pritegnili čim širši krog občinstva;
  • s sistematično prezentacijo zbirke MOL ter prezentacijo in nadgradnjo zbirk javnih zavodov s področja likovnih umetnosti oblikovati novo kakovostno in reprezentativno ponudbo na razstavnem področju;
  • večanje dostopnosti kulture za vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane in učinkovitejša promocijo kulturne produkcije;
  • sodelovanje s pomembnejšimi mednarodnimi partnerji in realizacija večjih skupnih projektov, ki do sedaj zaradi neprimernih prostorov ni bila mogoča.

 

Predlog ureditve galerijskega prostora Cukrarne. Vir: Scapelab, Marko Studen

Prenova v približno dveh letih

Galerijo Cukrarna bo upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je MOL ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti. V njegovem poslanstvu je namreč med drugim zapisano: »Zavod zagotavlja z razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Z odkupi, darili in volili zavod oblikuje novo zbirko likovne umetnosti v Ljubljani.«

Prenova se bo začela po zaključku postopka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, ki je v fazi analize ponudb, in naj bi trajala predvidoma 24 mesecev.