Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto

Zaključen: 5. 5. 2015

Datum objave: 5. 5. 2015
Rok za prijavo: 5. 5. 2015

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 19.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 43 vlog, od tega se jih je uvrstilo v postopek ocenjevanja 40 vlog.

V sofinanciranje za leto 2015 je bilo sprejetih 25 vlog v skupni višini sofinanciranja 19.000,00 EUR. pri znanstvenem oziroma strokovnem posvetu so bile sofinancirane vloge, ki so prejele 95 točk in več. Pri znanstvenem oziroma strokovnem tisku so bile sofinancirane vloge z 90 točkami in več.

Rezultati razpisa