Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2014

Zaključen: 4. 2. 2014

Datum objave: 4. 2. 2014

(Uradni list RS, št. 88/2013)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 19.000,00 EUR. Na javni razpis je prispelo 47 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 43 vlog.
V sofinanciranje za leto 2014 je bilo sprejetih 22 vlog v skupni višini sofinanciranja 19.000,00 EUR.

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.

Rezultati razpisa