Objava prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2012 s področja znanstvenega/strokovnega tiska in znanstvenih/strokovnih posvetov

Zaključen: 10. 2. 2012

Datum objave: 10. 2. 2012
Rok za prijavo: 10. 2. 2012

(Uradni list RS, št. 86/11)

Okvirna višina predvidenih sredstev za sofinanciranje na podlagi javnega razpisa je bila 19.000,00
EUR. Na javni razpis je prispelo 34 vlog, od tega se je v postopek ocenjevanja uvrstilo 31 vlog.
V sofinanciranje za leto 2012 je bilo sprejetih 9 vlog v skupni višini sofinanciranja 19.000,00 EUR.
 

Seznam prejemnikov sredstev v priponki.