Priznanja in nagrade MOL

Mestna občina Ljubljana podeljuje priznanja

Mestna občina podeljuje priznanja za dosežke na različnih področjih življenja v Ljubljani. Najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana so naziv častni meščan in častna meščanka ter nagrada in plaketa glavnega mesta Ljubljana. O teh priznanjih odloča Mestni svet MOL, podeljena pa so vsako leto ob 9. maju, mestnem prazniku na slavnostni seji Mestnega sveta MOL.

Mestna občina Ljubljana podeljuje tudi nagrade za dosežke na različnih področjih življenja: na področju športa je najvišje priznanje nagrada Marjana Rožanca, na področju kulture Župančičeva nagrada, vsako leto pa so podeljena tudi priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg tega so podeljene še nagrade za mladinsko-raziskovalno področje in županova nagrada za kiparstvo.

Vrste priznanj MOL, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranja in evidenco podeljenih priznanj določa Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana. Pobude za podelitev posameznih priznanj se zbirajo na podlagi javnega razpisa, razen če ni z odlokom drugače določeno. 

Ljubljana, prejemnica nagrad

Mestna občina Ljubljana je v zadnjih letih za dosežke na različnih področjih življenja v Ljubljani prejela številne nagrade in priznanja, tako doma kot v tujini. Posebno mesto med njimi ima prestižni naziv Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, najvišje priznanje Evropske komisije s področja trajnostnega razvoja evropskih mest. Po mnenju Evropske komisije smo v Ljubljani naredili največ sprememb za višjo kakovost življenja v najkrajšem času. Leta 2007 smo namreč z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, v okviru katerega sledimo zastavljenim ciljem – zagotoviti kakovostno življenje vsem našim meščankam in meščanom v zelenem, varnem, čistem in urejenem mestu. Naziv ima za Ljubljano velik pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je doslej prejelo ta prestižni naziv.