Priznanja in nagrade MOL

Ponosni smo na naše meščanke in meščane

V Ljubljani podeljujemo priznanja za dosežke na različnih področjih življenja. Najvišje priznanje MOL je naziv častna meščanka in častni meščan. Poleg tega podeljujemo tudi nagrade in plakete glavnega mesta Ljubljana.

Na področju športa je najvišje priznanje MOL nagrada Marjana Rožanca, na področju kulture Župančičeva nagrada, poleg tega vsako leto podelimo tudi priznanja za posebne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vrste priznanj MOL, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranja in evidenco podeljenih priznanj določa Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana. Pobude za podelitev posameznih priznanj se zbirajo na podlagi javnega razpisa, razen če ni z odlokom drugače določeno. 

Prejemamo priznanja in nagrade

Mestna občina Ljubljana je v zadnjih letih za dosežke na različnih področjih življenja v Ljubljani prejela številne nagrade in priznanja, tako doma kot v tujini. Posebno mesto med njimi ima prestižni naziv Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, najvišje priznanje Evropske komisije s področja trajnostnega razvoja evropskih mest.
Po mnenju Evropske komisije smo v Ljubljani naredili največ sprememb za višjo kakovost življenja v najkrajšem času. Leta 2007 smo namreč z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 stopili na pot trajnostnega razvoja mesta, v okviru katerega sledimo zastavljenim ciljem – zagotoviti kakovostno življenje vsem našim meščankam in meščanom v zelenem, varnem, čistem in urejenem mestu. 

Naziv ima za Ljubljano velik pomen, saj nas uvršča na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest, hkrati pa smo edino mesto v osrednji in jugovzhodni Evropi, ki je doslej prejelo ta prestižni naziv.