Podeljujemo priznanja

Častna meščanka in častni meščan

Poseben pečat našemu mestu dajejo častne meščanke in častni meščani, izjemne Ljubljančanke in Ljubljančani, ki so s svojimi življenjskimi dosežki, vizionarstvom in odličnostjo pomembno pripomogli k ugledu in razvoju naše Ljubljane, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru. 

O priznanjih odloča Mestni svet MOL na predlog Komisije za priznanja, nato jih župan podeli na slavnostni seji Mestnega sveta MOL ob mestnem prazniku, 9. maju. 

Naziv podeljujemo že od davnega leta 1809. Letno se lahko podelita največ dva naziva častni meščan.

Seznam častnih meščank in meščanov Ljubljane

Nagrada glavnega mesta Ljubljana

Nagrada glavnega mesta Ljubljana je priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki (izjemoma tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti), ki so dosegli pomembne dosežke v svojem življenju z delom na različnih področjih ter s tem prispevali k razvoju, ugledu in dobrobiti Ljubljane ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini. 

Vsako leto se lahko podeli največ pet nagrad glavnega mesta Ljubljana. Nagrade podeljujemo od leta 1965.

Seznam prejemnikov nagrad mesta Ljubljane

Plaketa glavnega mesta Ljubljana

Plaketo glavnega mesta Ljubljana prejmejo posamezniki ali pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Ljubljane.

Vsako leto se lahko podeli največ sedem plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ dve za donatorstvo. Plakete podeljujemo od leta 1997.

 

Seznam prejemnikov plaket glavnega mesta Ljubljana