sreda, 3. 12. 2014

Access City Award 2015

Mestna občina Ljubljana je prejela bronasto priznanje Access City Award 2015. Priznanje nas postavlja na sam vrh evropskih mest na področju dostopnosti grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov osebam z oviranostmi.

Na letošnjem natečaju Access City Award, ki ga razpisuje Evropska komisija, je sodelovalo več kot 60 evropskih mest. Na slavnostni podelitvi v Bruslju je 3. decembra 2014 zlato priznanje prejelo mesto Boras (Švedska), srebrno Helsinki (Finska), bronasto pa Ljubljana.

V finalnem izboru so bila sicer še naslednja mesta: Arona (Španija), Budimpešta (Madžarska), Logrono (Španija) in Luksemburg (Luksemburg). 

Zagotavljanje dostopnosti osebam z oviranostmi je že vrsto let ena od prioritetnih in stalnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana. Omenjene aktivnosti so vpete v vsa področja delovanja, še posebej v področja urejanja prostora, razvoja prometne infrastrukture, zagotavljanja javnih prevozov ter družbenih dejavnosti, kot so izobraževanje, kultura, šport, socialno varstvo in zdravje.

V domači javnosti so bila naša prizadevanja na tem področju nagrajena že s prejemom listine »Občina po meri invalidov«, ki jo je leta 2009 Mestni občini Ljubljana podelila Zveza delovnih invalidov Slovenije, mednarodno prepoznavnost na tem področju pa smo prvič dosegli z nagrado »Access City Award 2012«. Takrat smo prejeli posebno nagrado za povečanje dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture za zagotavljanje dostopnosti v mestnem središču (avtobusi, opremljeni z napravami za avdio in video obveščanje o izstopnih postajah, znaki v Braillovi pisavi na avtobusnih postajališčih ter na dotik občutljiv zemljevid mestnega središča).

»Access City Award« je iniciativa Evropske komisije, s katero želijo spodbuditi uresničevanje temeljnih ciljev Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020. Njen namen je izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 50 tisoč prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi na štirih ključnih področjih: grajeno okolje in javni prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, objekti v javni rabi in javne storitve.