torek, 5. 12. 2017

Access City Award 2018

Ljubljana je za široki pristop k dostopnosti, ki zajema celotno prebivalstvo, osvojila srebrno priznanje na natečaju Evropske komisije Access City Award 2018.

To je že tretje priznanje na omenjenem natečaju (za leto 2012 smo prejeli posebno pohvalo, za leto 2015 pa bronasto priznanje), ki še dodatno utrjuje položaj Ljubljane na samem vrhu evropskih mest na področju dostopnosti osebam z oviranostmi.

Na Mestni občini Ljubljana že vrsto let izvajamo aktivnosti, ki zagotavljajo dostopnost osebam z oviranostmi. Naše aktivnosti segajo na številna področja, od izobraževanja, športa, kulture, socialnega varstva in zdravja do prometne infrastrukture, saj je zagotavljanje dostopnosti ena izmed naših prioritetnih nalog.

Strokovna komisija je v obrazložitvi letošnje nagrade med drugim zapisala, da je bila Ljubljana leta 2016 zelena prestolnica Evrope in da dostopnost v našem mestu vključujemo v splošno mestno politiko in delo, pri čemer se temu področju posveča tudi poseben mestni posvetovalni organ za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir. Starejši in invalidi tako neposredno sodelujejo pri oblikovanju mestnih politik.
Dodali so, da so se razmere na področju dostopnosti v zadnjih letih močno izboljšale in izpostavili, da imamo v Ljubljani skupen načrt za izboljšanje dostopnosti in trajnosti. Med drugim so izpostavili zagotavljanje neprofitnih stanovanj, prilagojenih osebam z oviranostmi, spletno stran www.ljubljana.si, ki je v celoti prilagojena osebam z oviranostmi (standard Konzorcija za svetovni splet skladnost ustreza ravni dostopnosti AA), v šolah in vrtcih izvajamo ukrepe za vključevanje invalidnih otrok, učitelji pa so deležni usposabljanj, ki jim zagotavljalo ustrezne kvalifikacije. V Ljubljani smo poskrbeli tudi za dostopnost zaščitenih stavb in zgodovinske dediščine. Zeleno in dostopno mestno središče pa pozitivno vpliva na splošno kakovost življenja in socialno vključenost vseh prebivalcev.

Access City Award 2018

Na letošnjem natečaju je sodelovalo 26 mest in vse Evrope, v finalni izbor so se uvrstila štiri. Poleg Ljubljane še Lyon, ki je zmagal, za kar mu čestitamo, ter Luxembourg in Viborg.

Access City Award je iniciativa Evropske komisije, s katero želijo spodbuditi uresničevanje temeljnih ciljev Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010 – 2020. Njen namen je izpostaviti in nagraditi mesta z več kot 50 tisoč prebivalci, ki sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepe za izboljšanje dostopnosti urbanega okolja osebam z oviranostmi na štirih ključnih področjih: grajeno okolje in javni prostor v mestu, javni prevoz in s tem povezana infrastruktura, informiranje in komuniciranje, objekti v javni rabi in javne storitve.