torek, 6. 10. 2015

Center Janeza Levca prejel priznanje za posebne dosežke

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana je 5. oktobra 2015 prejel najvišjo nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v letu 2015.

Kolektivu Centra Janeza Levca Ljubljana iskreno čestitamo za izjemne dosežke pri razvoju in uveljavljanju izboljšav v vzgojno-izobraževalno prakso na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in za pridobljeno nagrado Republike Slovenije v letu 2015 ter jim želimo mnogo uspehov in izzivov v nadaljnjem delu.

Center Janeza Levca izvaja osnovno šolo s prilagojenim programom, ki je v letu 2011 praznovala 100. obletnico delovanja. Ima prav posebno vlogo, saj močno prispeva k povečani občutljivosti javnosti in razvoju stroke pri prepoznavi in delu z otroki s posebnimi potrebami. Poleg učencev, ki so vključeni v šolo, Center z mobilno službo defektologov izvaja dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke v vseh osnovnih šolah v Ljubljani.

V letu 2013 so v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje razvili model Izobraževalnega centra, ki namenjen podpori vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah MOL. Leto kasneje je Maša Tkavc, specialna pedagoginja iz Centra Janeza Levca, preko dela z otroki s posebnimi potrebami razvila idejo za izdajo kartic za ljudi z avtizmom in Aspergerjevim sindromom in postala »Ime leta 2014« na Valu 202. S podporo mesta Ljubljana je Center Janeza Levca izdal izvirno slovensko knjigo Alenke Klemenc o dečku z Aspergerjevim sindromom »Kako je biti jaz« in organiziral posvet s priznanim strokovnjakom za Aspergerjev sindrom in motnje avtističnega spektra dr. Tonyjem Attwoodom. V letu 2007 je Center zasnoval Mednarodno festivalsko leto »Igraj se z mano«, ki je bil letos v sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije že devetič izvedeno po vsej Sloveniji. V letošnjem letu sta zaživela inovativna projekta Centra Janeza Levca Ljubljana: Pekarna Janez dela in Hostel pri Janezu, ki otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami pomagata enakovredno vključevanje v družbo ter uveljavljanje znanj in kompetenc.

Obrazložitev nagrade Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca za izjemne dosežke na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami Ministrstva za šolstvo in šport: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca je ustanova za otroke s posebnimi potrebami, ki razvija svojo prakso več kot sto let. Visoka strokovna merila temeljijo na obsežnem strokovnem znanju in pogumu ter širijo meje preko uveljavljenega. Kolektivu in vodstvu je merilo razvojna naravnanost in strokovna predanost. Strokovni delavci so avtorji številnih učbenikov, priročnikov in člankov v strokovnih revijah. Sodelujejo v mnogih delovnih skupinah pri razvoju stroke. Center je organizator številnih izobraževanj in posvetov na visoki ravni s svetovno priznanimi strokovnjaki. V zadnjih letih ustanova širi področje delovanja. Odprli so oddelek za dodatno strokovno pomoč, oddelek za projektne dejavnosti, ki je usmerjen v razvoj nacionalnih in mednarodnih projektov, izobraževalni center kot inovativni model nudi strokovnim delavcem specialna znanja in praktično usposobljenost, zaposlitveni in delovni center omogoča odraslim različne oblike zaposlitve, znotraj centra deluje hostel in lastna pekarna. Številna priznanja na državni in mednarodni ravni potrjujejo kakovost in ustvarjalnost inovativnih pristopov. Letno izvajajo najmanj 20 različnih projektov. Center Janeza Levca razvija svojo lastno ustvarjalno pot in s svojimi rezultati pomembno vpliva na razvoj celotnega strokovnega področja. Pojem inkluzija razumejo kot brisanje ločnic med drugačnim. Pojma drugačnosti pri njih ni. Edino merilo je osebam s posebnimi potrebami zagotoviti najboljše pogoje za kakovostno življenje in socialno integracijo.