četrtek, 17. 1. 2013

Conventa Hall of Fame 2013

Prejemnica nagrade in vpisa v »Conventa Hall of Fame 2013« je Barbara Vajda, ki kot direktorica zavoda Turizem Ljubljana že leta strateško in operativno sodeluje pri razvoju Convente in promocije Ljubljane kot kongresne destinacije. Z nagrado »Conventa Hall of Fame« organizatorji poslovne borze Conventa vsako leto nagradijo posameznika, ki je s svojim izrednim in neprecenljivim trudom pustil svoj pečat in vplival na razvoj kongresne industrije.

Izbiro so organizatorji pojasnili takole: »Ljubljana je že več kot 25 let aktivna na področju mednarodne kongresne dejavnosti in spada med vodilne kongresne destinacije v jugovzhodni Evropi. Kongresni urad Ljubljana aktivno in uspešno promovira destinacijo in v sklopu »Ljubljana Strategic Bidding Team« povezuje ključne akterje na ravni glavnega mesta. V zadnjem letu je Ljubljana naredila še večje korake v smeri povezovanja in sodelovanja pri mednarodni promociji Ljubljane kot kongresne destinacije. Obenem pa je Conventa postala osrednji marketinški dogodek Kongresnega urada Ljubljane, kar je poslovni borzi zagotovilo ustrezno mesto in vlogo na področju promocije kongresne dejavnosti Slovenije in jugovzhodne Evrope.«

Več o poslovni borzi Conventa si lahko preberete na naslednji povezavi