petek, 11. 1. 2013

Družini prijazno podjetje

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (CILJ), katerega ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana, je v decembru pridobil certifikat Družini prijazno podjetje.

Certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, je v decembru pridobilo 36 podjetij, med njim je tudi Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Certifikat je v imenu CILJ prevzela Alida Zagorc Šuligoj.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja koncept organizacijskega upravljanja, ki temelji na pozitivnih učinkih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki že ima več kot 50-letno tradicijo delovanja. V okvir zavoda izvajajo brezplačno dokončanje osnovne šole, 16 srednješolskih programov na področju SPI, SSI in PTI, možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izvajajo tudi programe strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mednarodnih in nacionalnih projektov ter usposabljanj za življenjsko uspešnost.

Več o javnem zavodu Cene Štupar – Centru za izobraževanje Ljubljana lahko preberete na naslednji povezavi