petek, 20. 10. 2017

Dva Zlata svinčnika za ljubljanske projekte

Kar dva ljubljanska projekta sta letos prejela strokovno priznanje Zlati svinčnik. To sta študija plovnosti reke Ljubljanice in RCERO Ljubljana.

Zlati svinčnik je priznanje za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja, katerega namen je predvsem promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

Študija plovnosti reke Ljubljanice

Potenciale reke Ljubljanice so že v letu 2011 prepoznale Mestna občina Ljubljana ter občine Vrhnika, Borovnica in Brezovica, ki so pod okriljem RRA LUR pristopile k skupnem projektu priprave načrta urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice Moste. Njihove ambiciozne načrte, ki so obsegali celoten sistem urejanja plovbe po reki Ljubljanici, plovno pot, objekte namenjene plovni poti in njenemu vzdrževanju, označbe pomembnejših križišč in njihovo ureditev, je v dokument, ki bo predstavljal temelj za vse nadaljnje projekte, uspešno umestila številčna ekipa strokovnjakov s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva ter biologije.

Študijo je za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdelalo projektantsko podjetje Locus d.o.o..

RCERO Ljubljana

Žirija je priznanje RCERO Ljubljana podelila za celoten projekt, ki ga sestavljajo arhitekturna infrastruktura, dosežena tehnična izvedba in krajinsko oblikovanje učne poti. RCERO Ljubljana je, kot so zapisali, »odličen primer infrastrukturnega objekta, ki je bil na podlagi skupnega načrtovanja preoblikovan v veliko več«.

odgovorni projektant: Uroš Razpet, udia
soavtorji: PLAN B, BRUTO, studiobotas, Prostorož, Trash Design
naročnik: Mestna občina Ljubljana in Snaga Ljubljana