četrtek, 25. 1. 2007

Evropska dediščina

Odbor za evropsko dediščino je Plečnikovim Žalam – Vrtu Vseh svetih podelil prestižni znak »Evropska dediščina«.

To izjemno ugledno priznanje podeljuje Odbor za evropsko dediščino, sestavljen iz ministrov za kulturo in dediščino držav članic Evropske unije, ki po strogih merilih in praviloma s konsenzom potrdi predloge Nacionalnih odborov za Znak evropske dediščine.

Omenjeni Odbor je na zasedanju v Madridu 25. januarja 2007 priznal pravico do znaka Evropska dediščina trem območjem kulturne dediščine v Sloveniji: spominski cerkvi sv. Duha na Javorci nad Tolminom, Partizanski bolnišnici Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem in Plečnikovim Žalam – Vrtu vseh svetih v Ljubljani.

Znak »Evropska dediščina« je sredstvo, s katerim se podpirajo in varujejo kulturne dobrine, spomeniki, naravna ali urbana območja, ob tem tudi nematerialna dediščina, opredmetena in neopredmetena, sodobna in tradicionalna ter znamenitosti, ki imajo za razumevanje evropske zgodovine in kulture bistveno vlogo tudi v nadnacionalnih razsežnostih. Namen znaka je spodbuditi zavest o vrednosti dediščine, ki jo ima le-ta v evropskem povezovanju, spodbuditi dejavnost skupnosti, da bi se sodelovanje med Evropsko unijo, državami članicami in nacionalnimi ustanovami, Evropsko unijo in Svetom Evrope pa tudi med javnimi in zasebnimi kulturnimi sektorji še bolj okrepilo.

Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih so prejele to priznanje kot izjemen zgled spoštovanja in demokratičnega odnosa do umrlih, pri čemer je arhitekt Jože Plečnik izhajal prav iz srčike evropske kulturne tradicije. Z načinom ureditve je vpeljal v prostor čut za enakost in demokratičnost in je tako zagotovil tudi po smrti vsem spoštovanje in dostojanstvo.

Več o prestižnem priznanju »Evropska dediščina« Plečnikovim Žalam – Vrtu Vseh svetih lahko preberete na spletni strani javnega podjetja Žale.