četrtek, 17. 12. 2015

Evropska nagrada za javni sektor

Mestna občina Ljubljana je za aktivnosti na področju LGBT kot edina občina v Sloveniji prejela nagrado najboljših praks na lokalnem nivoju, ki jo v okviru »Evropske nagrade za javni sektor« (EPSA 2015) podeljuje Evropski inštitut za javno upravo.

V okviru »Evropske nagrade za javni sektor« (EPSA 2015), ki jo vsako drugo leto podeljuje Evropski inštitut za javno upravo, je Mestna občina Ljubljana za aktivnosti na področju LGBT prejela nagrado najboljših praks na lokalnem nivoju. Nagrado je MOL prejela kot edina v Sloveniji. Skupno je bilo na razpis prijavljenih 266 projektov.
Letošnja tema je bila javni sektor kot partner za boljšo družbo in v tem okviru se je iskalo najboljše prakse pri vključevanju civilne družbe v proces upravljanja.

V prijavi smo predstavili dobre prakse MOL na področju LGBT, kot so podpora LGBT-organizacijam (npr. sofinanciranje različnih programov, uporaba občinskih prostorov, podpora različnih dogodkov, denimo parade ponosa) in razne osveščevalne aktivnosti (izdaja brošure Mavrična Ljubljana, certifikat LGBT prijazno, posveti itd.).

Zaradi vseh omenjenih aktivnosti smo se lani z veseljem in ponosom odzvali tudi povabilu k vključitvi v mednarodno mrežo mavričnih mest.

Izjemno smo veseli, da so aktivnosti na LGBT področju prepoznane kot primer dobre prakse tudi v tujini. Ocenjevalci so tako med drugim zapisali, da Ljubljana s svojimi aktivnostmi kaže pot, kako začeti in nadaljevati delo za izboljšanje življenja LGBT-oseb.
Podrobnosti o nagradi najdete na www.epsa2015.eu