sreda, 14. 12. 2016

Jabolko kakovosti 2016

OŠ Livada in Mestna knjižnica Ljubljana sta prejeli nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 2016, s katerimi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja nagrajuje najboljše zaključene projekte v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja.

Osnovna šola Livada je prejela nagrado v kategoriji Evropsko jezikovno priznanje, za prioritetno področje večjezične šole in razredi - sprejemanje raznolikosti v šolah. Mestna knjižnica Ljubljana je bila prav tako nagrajena v kategoriji Evropsko jezikovno priznanje, za prioritetno področje jezikom prijazna družba - priložnostno učenje jezika.

Na OŠ Livada so ponosni na prejeto nagrado, ravnatelj pa se je ob tej priložnosti zahvalil učiteljem, ki so s svojim delom prispevali »k spreminjanju šole iz “slabe” v šolo, ki je primer dobre prakse«.
Za Mestno knjižnico Ljubljana pa priznanje dokazuje, da lahko knjižnica poleg osnovnega poslanstva nudi celo paleto kakovostnih in ciljno usmerjenih aktivnosti, med njimi tudi neformalno in priložnostno učenje tujih jezikov za različne ciljne skupine uporabnikov. Člani knjižnice lahko izbirajo različne oblike brezplačnega učenja: samostojno, s pomočjo svetovalcev, vodeno v tečajih, v bralno–debatnih krožkih. Dejavnosti so prilagojene starostnim skupinam, predvsem predšolskim otrokom in odraslim po zaključku formalnega učenja, nekatere pa spodbujajo tudi medgeneracijsko učenje. Uporabniki imajo na razpolago raznovrstna učna gradiva in spletne vire, revije, časopise in druga knjižnična gradiva v najrazličnejših jezikih. Celostni pristop in usmerjenost v trajno izobraževanje po mnenju Mestne knjižnice nedvomno prispevata k naraščanju števila učečih se in nasploh k razvoju jezikom prijazne družbe.