četrtek, 6. 11. 2014

John Shields Award

Tehnološki park Ljubljana je prejel prestižno mednarodno priznanje »John Shields Award« za zagotavljanje vrhunskih podpornih podjetniških storitev.

Za pronicljivo vlogo Tehnološkega parka Ljubljana in njegovih rezultatov pri zagotavljanju profesionalnih in visoko strokovnih storitev s področja spodbujanja podjetništva, inovacijskih procesov je organizacija 22@ Innovation District Barcelona iz Španije Tehnološkemu parku podelila prestižno priznanje John Shields Award.

Ob prejetju nagrade je mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja Tehnološkega parka Ljubljana, izpostavila, da: »Tehnološki park Ljubljana, kot največji slovenski tehnološki park od ustanovitve leta 1995 naprej krepi svoje mednarodno delovanje in prepoznavnost z zasledovanjem glavnega cilja: biti mednarodno prepoznavno podporno okolje in poslovno središče za razmah globalno konkurenčnega, inovativnega in visoko tehnološkega start up podjetništva. S podelitvijo tega prestižnega priznanja smo prejeli potrditev za vsa naša prizadevanja in delovanja na področju spodbujanja in krepitve podjetništva tako doma, kot v svetu!«

Za zagotavljanje vpetosti Tehnološkega parka Ljubljana, vzpostavljanje novih poslovnih vezi ter poslovnih priložnosti, kot tudi skrbi za strokovno usposabljanje in gradnjo kompetenc vodstva in zaposlenih, je Park od leta 1996 polnopravni član Svetovnega združenja tehnoloških parkov in področij inoviranja (International Association of Science Parks and Areas of Innovation). Organizacija združuje 388 članov, tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev, iz 70 držav in združujejo več kot 128.000 visoko tehnoloških podjetij. Na osnovi delovanja in rezultatov Tehnološkega parka Ljubljana kot vodilne nacionalne organizacije na področju spodbujanja podjetništva, je bil mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, na generalni skupščini svetovne organizacije leta 2010, izvoljen za dvoletno predsedovanje evropski diviziji omenjenega združenja.

Tehnološki park Ljubljana lastno mednarodno dejavnost krepi s proaktivnim pristopom pri iskanju in vzpostavljanju mednarodnih projektnih konzorcijev. Tehnološki park Ljubljana je do sedaj vodil ali sodeloval v 20 mednarodnih konzorcijev, v katerih je v povprečju sodelovalo 6 mednarodnih partnerjev s področja spodbujanja podjetništva – tehnološki parki, inkubatorji, centri znanja, raziskovalni inštituti, itd. Zaradi uspešnosti delovanja Tehnološkega parka Ljubljana in odmevne mednarodne prepoznavnosti je bil samo v letošnjem letu, le-ta povabljen v oblikovanje številnih mednarodnih projektnih konzorcijev. Tehnološki park Ljubljana je v prvi polovici letošnjega leta potrdil sodelovanje z lastnim vsebinskim prispevkom v 14-ih mednarodnih projektnih konzorcijih, katerih namen je krepitev kompetenc in zagotavljanje najnovejših in sodobnih storitev podjetnikom z visoko dodano vrednostjo in potencialom za prodor na mednarodne trge.

Ob enem Tehnološki park Ljubljana zagotavlja mednarodno vlogo pri izvajanju podpornih podjetniških storitev tudi z vzpostavljanjem bilateralnih dogovorov o sodelovanju (AKRON Global Business Accelerator – ZDA; Small & Medium Business Development Chamber of India – Indija; Barcelona Activa – Španija; ASTER – Italija; BIC Inbcubatori FVG Spa – Italija; ZEDA - Zenica Economic Development Agency; Tehniško-Inovacijski centar Rijeka), itd.

Dodatno je za podjetja Park tudi točka za dostop do tujih trgov. Tako se bodo predstavniki Tehnološkega parka Ljubljana v okviru slovenske delegacije, ki jo je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter SPIRIT Slovenija, udeležili dogodka Knowledge Expa 2014 v Indiji (20.-22. november 2014). Na Expu bodo predstavili dobro prakso s področja vzpostavitve podpornega podjetniškega ekosistema ter nadaljnje okrepili poslovne vezi z Indijo.